Atpakaļ

VIRSZEMES DAUDZLĪMEŅU AUTOSTĀVVIETAS PĒC HAD TEHNOLOĢIJAS

Piedāvājamais autostāvvietu apjoms izstrādāts lielu un mūsdienīgu dzīvojamo rajonu kontekstā, kas attīstījušies pie Voroņežas. Pieprasījuma pēc autostāvvietām un veiksmīgas atrašanās vietas izvēle garantē ēkas pilnvērtīgu funkcionēšanu. Turklāt ēkas ar savu pievilcīgo arhitektūru kļūst par svarīgu pilsētas orientieri.

Arhitektus virzīja vēlme piešķirt ēkai piemērotu „pilsētas vārtu” semantiku. Tādēļ galvenie arhitektoniskie risinājumi ir vērsti uz valdzinoša ēkas imidža nodrošināšanu gan dienā, gan arī naktī. Dienā svarīga loma ir vieglām, optimistiskām krāsām uz viļņotām rombveida plaknēm, naktī – dinamiskam ornamentam, kas izgaismojas caur perforēto struktūru.

Pārdomāts autostāvvietas stāvu apgaismojums rada papildus toņu efektu, kas kalpo arī funkcionāliem mērķiem – tas palīdz orientēties stāvos. Katram stāvam ir paredzēta sava krāsa.

Ēka ir projektēta virs šosejas, nodrošinot ērtu izbraukšanu un iebraukšanu zaļajā zonā starp brauktuvēm. Apmeklētāju piekļuve organizēta pa vertikālām komunikācijām abpus šosejai. Autostāvvietā ir pieci stāvi, katrā stāvā izvietojamas 180 automašīnas, kopējā ietilpība – 900 vietas.

Izvēlētā vieglā standarta konstrukcija no profilētām pārklājuma plāksnēm garantē arhitektonisko risinājumu drošumu un celtniecības procesa ātrumu. Galvenie kritēriji apdares materiālu izvēlē – ilglaicīgums, drošums un kvalitāte. 

lejupielādēt prezentāciju